ໂຈນໂຊກຮ້າຍງັດເຂົ້າເຮືອນພົບເຈົ້າຂອງບ້ານໂຫດ ຕີໂຈນຈົນເລືອດອາບ

9/1/2018 ໂຈນໂຊກຮ້າຍງັດເຂົ້າເຮືອນພົບເຈົ້າຂອງໂຫດ ຕີໂຈນຈົນເລືອດອາບເຫດເກີດຢູ່ຫລັກ 52 ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ

https://www.facebook.com/260042944521418/videos/286635311862181/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*