ຈະໃຊ້ເງິນ57ລ້ານໂດລາ ພັດທະນາ ແຄມຂອງໄລຍະ 2 (ໂຄງການປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນແມ່ນໍ້າຂອງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ 2017, ທີ່ກະຊວງການເງິນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີສັນຍາເງິນກູ້ ມູນຄ່າທັງໝົດ 122.605.000 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ໂຄງການຄື: ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍທັນສະໄໝ (5 ເມສາ) ແລະ ໂຄງການປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນແມ່ນໍ້າຂອງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄລຍະ 2

ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊັນໂດຍທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ຕາງໜ້າຝ່າຍ ສ.ເກົາຫຼີ ແມ່ນທ່ານ ຣີເທຢອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ່ຕາງໜ້າທະນາຄານສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳຢາງກຸງ,ປະເທດມຽນມາ.

ສັນຍາເງິນກູ້ ມູນຄ່າທັງໝົດ 122.605.000 ແໃ່ນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ໂຄງການຄື: ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍທັນສະໄໝ (5 ເມສາ) ມູນຄ່າ 65ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແລະ ໂຄງການປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນແມ່ນໍ້າຂອງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄລຍະ 2 ມູນຄ່າ 57,6ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ.

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ EDCF ໄລຍະ 2016-2019 ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ຈະສະໜອງເງິນກູ້ດອກເບັ້ຍຕໍ່າຈາກກອງທຶນ EDCF ໃຫ້ ສປປ ລາວ ມູນຄ່າ 300 ລ້ານ ໂດລາ ສະຫະລັດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ມີຜົນຕອບແທນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ. ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍທັນສະໄໝແລະ ໂຄງການປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນແມ່ນໍ້າຂອງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄລຍະ 2 ເປັນສອງໂຄງການທຳອິດທີ່ໄດຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນໃນໄລຍະການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ 8 (2016-2020) ຂອງ ສປປ ລາວ.

ສຳລັບໂຄງການປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນແມ່ນໍ້າຂອງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄລຍະ 2 ເປັນໂຄງການສືບຕໍ່ຂອງໂຄງການໄລຍະ 1 ທີ່ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນໃນການຈັດຕັ້ງແຕ່ປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ເຫັນໄດ້ຜົນສຳເລັດ, ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມເຂດແຄມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ຍັງປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກລົງທຶນໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ສວນເຈົ້າອານຸວົງ ກໍກາຍເປັນສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍຂອງປະຊາຊົນ.

ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ໄລຍະ 2 ແມ່ນເພື່ອສືບຕໍ່ປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມ, ດິນເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງບໍລິເວນລຽບແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ, ໂດຍຈະກໍ່ສ້າງຄູປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ຄວາມຍາວ 8,36 ກມ ແຕ່ເຂດຫຼັກ 4 ໄປເຖິງຫາດດອກແກ້ວ, ຈະກໍ່ສ້າງສວນສາທາລະນະເນື້ອທີ 4 ເຮັກຕາ ເພື່ອເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຈະກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລຽບແຄມແມ່ນ້ຳຂອງຄວາມຍາວ 4,4 ກມ (ແຕ່ເຂດເກົ້າລ້ຽງໄປເຖິງບ້ານຂຸນຕາທ່າ)ເພື່ອລະບາຍການສັນຈອນຂອງລົດເຂດດັ່ງກ່າວທີ່ນັບມື້ນັບແອອັດ.

ສ່ວນໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍທັນສະໄໝແມ່ນເພື່ອສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງໝໍ 5 ເມສາທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນໃຫ້ເປັນໂຮງໝໍທີ່ສາມາດຮອງຮັບຄົນເຈັບໄດ້ 300 ຕຽງ, ມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງດ້ານຂໍ້ມູນທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອຮັບປະກັນຍົກລະດັບການໃຫ້ບໍລິການທີ່ວ່ອງໄວດີຂຶ້ນ, ມີລະບົບເຄື່ອງມືການແພດທີ່ທັນສະໄໝຮັບປະກັນຮັບໃຊ້ການກວດສຸຂະພາບ ແລະ ປິ່ນປົວພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ. ພ້ອມນັ້ນ, ໂຄງການຍັງຈະສ້າງໂອກາດໃນການຍົກລະດັບການປິ່ນປົວໃຫ້ແພດໝໍ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານຂອງໂຮງໝໍ ເພື່ອຮັບປະກັນການໃຫ້ບໍລິການສາທາລະນະສຸກທີ່ດີຂຶ້ນ.

ຂ່າວ: ຂປລ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*