ຫນ້າສົງສານ…? ເດັກປະຖົມ 2 ຄົນ ລີ້ເຂົ້າໄຕ້ກ້ອງລົດເມ ເພື່ອ ຕາມຫາພໍ່ແມ່ທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງເມືອງ

ຫນ້າສົງສານ…? ເດັກປະຖົມ 2 ຄົນ ຫລັກເຂົ້າໄຕ້ກ້ອງລົດເມ ເພື່ອ ຕາມຫາພໍ່ແມ່ທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງເມືອງ

ສຳນັກຂ່າວ Xinhua News ເຜີຍແພ່ຂ່າວສຸດສະລົດແລະຫນ້າເຫັນໃຈ ຫລັງເດັກປະຖົມສອງຄົນພາກັນແອບຫລັກນັ່ງລົດຢູ່ກ້ອງລົດເມໂດຍສານ ໄປຍັງອີກເມືອງຫນື່ງດ້ວຍລະຍະທາງ 80 ກິໂລ ກວ່າໆ ເພື່ອຕາມຫາພໍ່ທີ່ໄປທຳງານ ຫລື ໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ຕ່າງເມືອງຕ່າງແຂວ

ລາຍງານລະບຸວ່າ ເຫດເກີດຂື້ນເມື່ອວັນທີ່ 23 พ.ย. ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ເມືອງ ໄປ່ເຊີ່ (มณฑลกว่างซี ) ປະເທດຈີນ ພົບເດັກຊັ້ນປະຖົມສອງຄົນ ໂຕນຮຽນທີ່ເມືອງ ຊີຫລີນ ເພື່ອໄປຕາມຫາພໍ່ ແມ່ທີ່ໄປເຮັດວຽກ ຕ່າງເມືອງ ໂດຍໄຊ້ວິທີຊ່ອນຕົວ ຫລື ລີ້ນັ່ງຕາມກ້ອງລົດເມ ຫລື ລົດໂດຍສານ ປະຈຳທາງ. ໄລຍະໄກ ປະມານ 80 ກິໂລເມັດ ຈົນກວ່າມາຮອດ

ເມືອງໄປເຊີ່ ໂດຍເຫດເກີດຂື້ນເພາະ ຍາດຕິພີ່ນ້ເອງເດັກນ້ອຍນີ້ມີເຈຕະນາດີ ບໍ່ຢາກໃຫ້ຮູ້ວ່າພໍ່ແມ່ເດັກແທ້ຈິງນີ້ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄກ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງກະເລີຍໄດ້ແຕ່ຕົວະວ່າພໍ່ແມ່ໃດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງໄປເຊີ່ ຕໍ່ມາພາຍຫລັງທາງຄອບຄົວກະໄດ້ມາຮັບເດັກນ້ອຍທັງສອງ ກັບບ້ານແລ້ວ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*