ຊາຍຊູ້ໂມໂຫ ຂ້າຜົວກິກເສຍຊີວິດ

ມີເຫດຂ້າກັນທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວໃນວັນທີ 26 ພະຈິກ 2017 ຜ່ານມາ, ຊຶ່ງມີສອງຜົວເມຍໄປຮັບຈ້າງເຝົ້າ

ສວນກ້ວຍຄົນຈີນທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຕໍ່ມາຜູ້ເປັນເມຍໄດ້ນອກໃຈຜົວຫລີ້ນກັບຊາຍຊູ້ທີ່ເປັນເຜົ່າມົ້ງຢູ່ປະເທດຈິນ ຫລັງຈາກທີ່ຜົວຮູ້ເລື່ອງຈິ່ງໄດ້ເວົ້າຄວາມກັນ ແລະ ໄດ້ປັບໄຫມຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ, ຈາກນັ້ນ ຊາຍຊູ້ເກີດຄວາມໂມໂຫເລີຍຂ້າຜົວເສຍຊີວິດ
ທີ່ມາ ຟັງຂ່າວ99 Fangkhao99

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*