ແຈ້ງການ ປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເລີ່ມປະຕິບັດ 9/11/2017 ເວລາ 6:00 ໂມງ

ແຈ້ງການ ປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ສະບັບວັນທີ 08 ພະຈິກ 2017

ເລີ່ມປະຕິບັດວັນທີ 09 ພະຈິກ 2017, ເວລາ 06:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*