ທ່ານ ນາຍົກທອງລຸນ ຊີ້ລັດຖະບານ ພວມແກ້ບັນຫາການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງມູນຄ່າສູງ ແຕ່ຄຸນນະພາບບໍ່ສົມມູນຄ່າ

ທ່ານນາຍົກ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດວ່າລັດຖະບານ ໄດ້ຕັ້ງຫນ້າແກ້ບັນຫາ
ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງມູນຄ່າສູງ ແຕ່ຄຸນນະພາບບໍ່ສົມມູນຄ່າ ໂດຍໄດ້ຢຸດຕິໝົດ ບັນດາໂຄງການໂຄງການນອກແຜນ (ເອກະຊົນຂໍລົງທຶນກ່ອນ) ລວມເຖິງໂຄງການຢູ່ໃນແຜນ ແຕ່ເປັນພຽງແຜນວ່າຢາກກໍ່ສ້າງ. ພ້ອມທັງກວດຄືນໃໝ່ໝົດ ປະເພດນອກແຜນ ນອກຫຼັກການ ແມ່ນບໍ່ທັນນອນຢູ່ໃນບັນຊີ ຊຳລະໜີ້ເທື່ອ.

ໃນວັນທີ 23 ຕຸລາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຂຶ້ນຊີ້ແຈ້ງຂໍ້ຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງມູນຄ່າສູງ, ຂາດຄຸນນະພາບເຮັດໃຫ້ລັດເສຍຜົນປະໂຫຍດ, ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເກີດມາຈາກການບໍ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນ ການປະມູນ, ການກວດສອບລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງ ລັດຖະບານຈະມີວິທີການແກ້ໄຂຄື
ແນວໃດ?.

ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບເສັ້ນທາງ ທີ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງຜ່ານມາ ມີມູນຄ່າສູງເກີນຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄຸນນະພາບຊຳພັດຕ່ຳ ເກີນຄວາມສາມາດທີ່ຈະສຳນຶກ. (ພວກເຮົາ ເຄີຍເວົ້າຫຼິ້ນເວົ້າຫົວກັນ ເປັນພາສາອັງກິດ ການສ້າງເສັ້ນທາງຢູ່ປະເທດເຮົາ ໄດ້ຖືກຂະໜາດນາມວ່າ ໂລໂປຼຟາຍ, ຮາຍໂປຼຟິດ… ແປ່ວ່າ: ຄຸນນະພາບຕ່ຳ ກຳໄລສູງ ຫຼື ຄຸນນະພາບຕ່ຳ ກຳໄລງາມ).

ທ່ານ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຂອງປະເທດເຮົາ ຈັດແບ່ງປະເພດອອກຄື: ປະເພດທີ 1: ໂຄງການນອກແຜນ (ເອກະຊົນຂໍລົງທຶນກ່ອນ) ບໍ່ມີການສຳຫຼວດ ທີ່ມີມາດຕະຖານ ຕາມຫຼັກວິຊາການໃດໆເລີຍ, ຜູ້ກໍ່ສ້າງສຳຫຼວດເອງ, ອອກແບບເອງ, ກຳນົດລາຄາຫົວໜ່ວຍເອົາເອງ.

ປະເພດ 2: ຢູ່ໃນແຜນ ແຕ່ເປັນພຽງແຜນວ່າຢາກກໍ່ສ້າງ, ມີຢູ່ໃນໄລຍະແຜນການຕ່າງໆຂອງ
ແຂວງ, ອາດອ້າງວ່າຄະນະປະຈຳຕົກລົງ, ອາດຈະມີຢູ່ໃນກະຊວງ, ອາດມີການສຳຫຼວດອອກແບບ
ໄວ້ແລ້ວ, ແຕ່ບໍ່ທັນມີທຶນ, ບໍ່ທັນມີໃນແຜນງົບປະມານ. ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຂໍເຮັດກ່ອນ ຈະໃຫ້ຊຳລະຕາມຫຼັງກໍ່ໄດ້ ເພາະຜູ້ຮັບເໝົາມີເງິນແລ້ວຈະເຮັດຊ່ວຍ.
ແຕ່ເມື່ອໄດ້ການຕົກລົງ ສຳພັດເອົາໃບຕົກລົງໄປຢືມທະນາຄານ ມາສ້າງ… (ບໍ່ມີປະມູນ, ພຽງແຕ່ລາຄາເທົ່ານັ້ນ ກໍ່ເຮັດໂລດ, ເອົາລາຄາຂຶ້ນເພື່ອໄວ້ ເພາະລັດຖະບານຕິດໜີ້… ເອົາປະລິມານລົງ, ເອົາຄຸນນະພາບລົງ… ແຕ່ແພງທີ່ສຸດ ແລະ ຄຸນນະພາບຕ່ຳທີ່ສຸດ). ລັດຕິດໜີ້, ທະນາຄານທີ່ໃຫ້ກູ້ ເປັນໜີ້ເສຍ (NPL).

ປະເພດທີ 3: ມີໃນແຜນ, ມີການອອກແບບ, ມີການກຳນົດຫົວໜ່ວຍລາຄາ, ມີງົບປະມານ ແຕ່ບໍ່ພໍບາດດຽວ ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍປີ. ບາດກໍ່ສ້າງໄປກະຊີບໍ່ໄດ້ເງິນພໍ ຂຶ້ນລາຄາຫົວໜ່ວຍ, ເຮັດວຽກເພີ່ມ, ຕັດມາດຕະຖານລົງ. ຖ້າລັດຕິດໜີ້ ຊຳລະບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ກໍກ້າຈະຂໍສິດພິເສດຕ່າງໆນາໆ ກໍ່ເປັນການກໍ່ສ້າງໜີ້ໃຫ້ລັດ.

ບັນດາບັນຫາທີ່ເວົ້າມານີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂຄງການສ້າງເສັ້ນທາງ ຂອງພວກເຮົາມີສະພາບແບບນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ 2016 ມານີ້ ລັດຖະບານໄດ້ຢຸດຕິໝົດ ບັນດາໂຄງການ ໂດຍສະເພາະບັນ ດາໂຄງການປະເພດທີ 1, ປະເພດທີ 2. ກວດຄືນໝົດບັນດາໂຄງການປະເພດທີ 3, ທ່ານນາຍົກກ່າວ.

ສ່ວນການຊຳລະໜີ້ແມ່ນໄດ້ແຍກອອກແລ້ວ, ກວດຄືນໃໝ່ໝົດ ປະເພດນອກແຜນ ນອກຫຼັກການທັງໝົດ ແມ່ນບໍ່ທັນນອນຢູ່ໃນບັນຊີ ຊຳລະໜີ້ເທື່ອ.ບັນດາໂຄງການໃນແຜນ ແຕ່ກວດເຫັນຄວາມຜິດປົກກະ ຕິຕ່າງໆກໍ່ຕ້ອງກວດຄືນ ຈະຊຳລະສະສາງໄດ້ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເຫັນວ່າ ສຳເລັດແທ້, ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການ, ມີຄວາມເປັນຄວາມຈິງທາງດ້ານມູນຄ່າ… ຈຶ່ງຈັດເຂົ້າແຜນຊຳລະສະສາງ ແລະ ໃຊ້ໜີ້ ຕາມຂະບວນການທີ່ໂປ່ງໃສ.

1 thought on “ທ່ານ ນາຍົກທອງລຸນ ຊີ້ລັດຖະບານ ພວມແກ້ບັນຫາການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງມູນຄ່າສູງ ແຕ່ຄຸນນະພາບບໍ່ສົມມູນຄ່າ

  1. ຂ້າພະເຈົ້າ ເປັນວິສະວະກອນກໍ່ສ້າງ ແລະ ກໍມີປະສົບການໃນການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງພໍສົມຄວນ ຕາມທີ່ເຫັນສະພາບການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຜ່ານມາ ກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກເສັຍດາຍງົບປະມານ ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງຈາກການກໍ່ສ້າງສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເຮັດໄປຕາມໃຈຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ເໝືອນກັບບໍ່ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ວິຊາການເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຕິດຕາມ ຕົວຢ່າງ: ເສັ້ນທາງຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກທີ່ກຳລັງປະຕິບັດຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ເປັນຕົ້ນເສັ້ນທາງ ປາກເຊ-ປາກຊ່ອງ , ທາງຕາຜ້າບ້ານຈັດສັນ ລວມທັງເສັ້ນທາງສາລາຂຽວ-ດົງຈອງ ທີ່ກໍ່ສ້າງແລ້ວ ນັບແຕ່ມື້ລົງມືກໍ່ສ້າງມາ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ໃຊ້ທາງດີ ຂ້າພະເຈົ້າທຽວຕລອດ ເພຕລອດ ເຫັນແປງຕະຫຼອດຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ຢາກຮູ້ເດວ່າ ໃຜເປັນຜູ້ອອກແບບ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານພາກສ່ວນໃດ, ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງເທົ່າໃດ, ມີສັນຍາຈັກປີສຳເລັດ, ພາກສ່ວນໃດຮັບຜິດຊອບ, ມີວິຊາການຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງຢູ່ບໍ່, ປັດຈຸບັນມີການກວດກາ ແລະ ຊຳລະສະສາງຈັກເປີເຊັນແລ້ວ. ຂໍຂອບໃຈ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *