ອາຫານລາວທີ່ກິນແຕ່ຍັງນ້ອຍໆຈົນຮອດໃຫ່ຍ.


ກິນຍາມໃດກໍ່ແຊບຍາມນັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເວລາທີ່ມີພີ່ນ້ອງເຕົ້າໂຮມກັນ ມັກຈະມີອາຫານລາວ ອາຫານທ້ອງຖິ່ນຂອງຊົນເຜົ່າໃຜລາວຫລາກຫລາຍຢ່າງ ພ້ອມພຽງຮຽງໜ້າກັນຢ່າງສາມັກຄີ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*