ນ້ຳຖ້ວມບ້ານປາກແລງ ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ23/10/2017

ນ້ຳຖ້ວມບ້ານປາກແລງເມືອງປາກລາຍແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ23/10/2017ເຄື່ອງຂອງມີພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຮົາເສຍຫາຍຫລາຍຢ່າງ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*