ສສຊ ເປັນຫວ່ງ! ກໍລະນີກວດເຫັນຜູ້ກະທຳຜິດແລ້ວ ຈະເອົາເງີນຄືນມາແນວໃດ?

ປະເດັນທີ່ ສສຊ ໃຫ້ຄວາມເຫັນຫຼາຍກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມສະພາເທື່ອນີ້ ແມ່ນເລື່ອງວຽກງານຂອງອົງການກວດສອບ ແລະ ກວດກາລັດຖະບານ ເຊິ່ງເຫັນວ່າ ທີ່ຜ່ານມາອົງການດັ່ງກ່າວວ່າມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ຈິງໃຈ ໃນການປະບັດວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ນຳງົບປະມານທີ່ສູນເສຍໄປກັບມາໃຫ້ລັດຖະບານ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຍັງມີບາງອັນທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ, ບໍ່ທັນໄດ້ຊັດເຈນເທື່ອ ແລະ ກໍຢາກໃຫ້ແກ້ໄຂຕື່ມ ພາຍຫຼັງທີ່ກວດພົບຜົນເສຍຫາຍຫຼາຍສິບໂຄງການ ຈົນເຮັດໃຫ້ລັດເສຍຫາຍມູນຄ່າເກືອບພັນຕື້ກີບ.

ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດສະພົົງ, ສສຊ ເຂດ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບອົງການກວດສອບ ແລະ ກວດກາລັດຖະບານວ່າ: ອີງຕາມຕົວເລກຂອງການເສຍຫາຍຂອງລັດຖະ ບານ ທີ່ອົງການກວດສອບໄດ້ລາຍງານມາ ເຫັນວ່າມີການເສຍຫາຍຢ່າງມະຫາສານຫຼາຍເຊິ່ງເຮົາອາດເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດລະຫວ່າງກຸ່ມຄົນທີ່ຢູ່ໃນກົງຈັກລັດກັບພາກທຸລະກິດ ລວມທັງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫານີ້ຂຶ້ນ (ເວົ້າສະເພາະກຸ່ມຄົນທີ່ສ້າງເຫດການເຫຼົ່ານີ້ຂຶ້ນມາ) ສາມາດນຳຜົນກະທົບ ແລະ ບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ-ການເມືອງ, ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຕໍ່ການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ຖ້າມີເປົ້າໝາຍສົງໄສແລ້ວ ແລະ ມີຫຼັກຖານສ່ວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍນັ້ນວ່າຜິດ ຄວນສັ່ງພັກການໄດ້ບໍ່? ເພື່ອດຳເນີນການກວດສອບໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ, ຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ມີການດຳເນີນການກວດກາຊັບສິນ ເພາະພວກເຮົາໄດ້ມີການແຈ້ງຊັບສິນ ໂດຍອີງໃສ່ການແຈ້ງຊັບສິນເຫຼົ່ານັ້ນແລ້ວກວດຄືນ ລວມທັງຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ມີສາຍໃຍເຖິງກັນ ຖ້າຊັບສິນເກີນຕາມທີ່ໄດ້ແຈ້ງໄວ້ກໍໃຫ້ຮິບເປັນຂອງລັດໝົດ.

ໃຫ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການລະດັບຊາດເພື່ອໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ສູ້ການວຽກງານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ເນື່ອງຈາກວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາມີການກວດກາເຫັນແຕ່ເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງປະຊາຊົນເອງກໍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍໃນເລື່ອງນີ້, ສະນັ້ນ ຕ້ອງມີໜ່ວຍງານສະເພາະກິດລົງເຮັດວຽກສະເພາະດ້ານນີ້ເພື່ອນຳເອົາເງິນທີ່ສູນເສຍໄປກັບຄືນມາສູ່ລັດຖະບານ.

ນອກຈາກນັ້ນເພິ່ນຍັງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການໃຊ້ສື່ຕ່າງໆໃນການແຈ້ງໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ນຳ ເພື່ອຊ່ວຍເປັນຫູເປັນຕາໃຫ້ກັບລັດຖະບານ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂະຫຍາຍວົງກວ້າງໄປຕື່ມ ເພາະວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ແກ່ຍາວມາດົນ ແລະ ຄວນຈະແກ້ໄຂໄດ້ແລ້ວ.

ດ້ານທ່ານນາງ ບົວວັນ ທຳມະວົງ, ສສຊ ເຂດ 10 ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດເຫັນວ່າ: ຢາກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການກວດສອບນີ້ເພີ່ມຄວາມກ້າຫານ ເນື່ອງຈາກວ່າຢູ່ໃນຈຸດຂໍ້ຄົງຄ້າງນັ້ນໃນເວົ້າເຖິງຫຼາຍຫົວໜ່ວຍ, ຫຼາຍເປົ້າໝາຍບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື, ການໃຫ້ຂໍ້ມູນກໍບໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ອື່ນໆ. ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຍ້ອນຄວາມບໍ່ກ້າຫານຂອງນັກກວດສອບ ຫຼື ບໍ່? ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຢາກໃຫ້ມີການເພີ່ມຄວາມກ້າຫານໃຫ້ກັບນັກກວດສອບຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເດັດຂາດເຂັ້ມງວດ ເຮັດແນວໃດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ອົງການທີ່ຈະຖືກກວດສອບນັ້ນມີການແກ່ຍາວເວລາໄປ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືນຳກັບວຽກງານກວດສອບຢ່າງ.

ຂ່າວ: ຫນັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*